Βρέθηκε 1 επιχείρηση


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

ΕΜΜ.ΜΑΡΝΕΡΗΣ-ΙΩΑΝ.ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 097940865
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 11854159000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-05-2000
Σκοπός ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤ...
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Σύνδεση