Βρέθηκαν 8 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Α.Φ.Μ. 094014170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 255559001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2009
Σκοπός ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E.


Νομική Μορφή ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Α.Φ.Μ. 099877019
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4335359001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2007
Σκοπός ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113077059000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2000
Σκοπός ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113076259000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2000
Σκοπός ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Α.Φ.Μ. 094014298
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000225559001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-1999
Σκοπός ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113076359000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-01-1972
Σκοπός ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113076459000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-01-1953
Σκοπός ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Α.Φ.Μ. 000000000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113076659000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-01-1908
Σκοπός ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΕΝΕΡΓΗ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Σύνδεση