ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Ε.

ΘΕΡΟΜΠΥΛΩΝ, ΑΘΗΝΑ, 10435

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Ε.


ΘΕΡΟΜΠΥΛΩΝ, ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 801810371
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163771759000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-04-2022
Κατάσταση ΕΝΕΡΓΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Ε.

Σκοπός Επιχείρησης

? Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό. ? Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων. ? Χονδρικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων . ? Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων . ? Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης, όπως ασθενοφόρα και μικρά λεωφορεία κλπ., και οχημάτων παντός εδάφους (βάρους <= 3,5 τόνων). ? Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων. ? Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων. ? Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καινούργιων αυτοκινήτων οχημάτων. ? Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων. ? Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων. ? Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων. ? Yυπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων ? Λιανικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων ? Υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί. ? Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων. ? Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. ? Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. ? Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών.


Δραστηριότητες Επιχείρησης

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
77.11.10.01 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό Κύρια
45.11.11 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων Δευτερεύουσα
45.11.11.01 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων για τη μεταφορά επιβατών, μεταχειρισμένων Δευτερεύουσα
45.11.12 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης, όπως ασθενοφόρα και μικρά λεωφορεία κλπ, και οχημάτων παντός εδάφους (βάρους <= 3,5 τόνων) Δευτερεύουσα
45.11.21 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων Δευτερεύουσα
45.11.22.01 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων Δευτερεύουσα
45.19.11 Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων Δευτερεύουσα
45.19.11.05 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων Δευτερεύουσα
45.19.21 Λιανικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων Δευτερεύουσα
45.40.10 Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων Δευτερεύουσα
45.40.10.15 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων Δευτερεύουσα
45.40.20 Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων Δευτερεύουσα
45.40.40 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων Δευτερεύουσα
49.32.11 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί Δευτερεύουσα
77.11.10 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων Δευτερεύουσα

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΡΟΜΠΥΛΩΝ
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΙΟΣ
  T.K:
  Τηλέφωνο:
Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση