ΒΙΕΝΑ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ, ΧΙΟΣ, 82100

ΒΙΕΝΑ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ, ΧΙΟΣ


Νομική Μορφή ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 801400923
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156026059000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-2020
Κατάσταση ΕΝΕΡΓΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΒΙΕΝΑ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ Ε.Ε.
VIENA VRATSANOU L.P.

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της εταιρείας θα είναι η, για επίτευξη εμπορικού κέρδους: 1. Η ανέγερση, ίδρυση και εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων, ξενοδοχείων, επιπλωμένων διαμερισμάτων και κάθε τύπου τουριστικών καταλυμάτων επί ιδιόκτητων και μη οικοπέδων και κτιρίων και γενικά τουριστικών έργων. 2. Οι κάθε είδους τουριστικές επιχειρήσεις όπως (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) η ενοικίαση δωματίων, ξενοδοχείων, επιπλωμένων διαμερισμάτων και κάθε τύπου τουριστικών καταλυμάτων, αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, οι υπηρεσίες τουριστικού γραφείου, οι υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων, θαλάσσιου και υπαίθριου τουρισμού, οργανωμένων κατασκηνώσεων κτλ. 3. Υπηρεσίες εστίασης και παροχής γευμάτων και ποτών κάθε τύπου (δηλαδή εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, σνακ μπαρ κλπ,) μέσω εστιατορίου ή αυτοεξυπηρέτησης εντός ή εκτός των τουριστικών καταλυμάτων. 4. Η αγορά, η πώληση, η μίσθωση, η εκμίσθωση και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς. Επίσης η δημιουργία οικιστικών περιοχών και μετά βελτίωση και ανάπτυξη τους, η εμπορία, η πώληση και η εκμίσθωση κατοικιών. 5. Η εκπόνηση τουριστικών μελετών, η οργάνωση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων, η ανάληψη αντιπροσωπειών παρόμοιων τουριστικών γραφείων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, η αγορά και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων για τουριστικούς σκοπούς. 6. Η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητας με αντικείμενο την εκμετάλλευση παραλίας αιγιαλού (όπως ενοικίαση ομπρελών, καρεκλών, θαλάσσια σπορ και παιχνίδια, κινητές καντίνες, πώληση σουβενίρ, κλπ). 7. Η εκτέλεση τεχνικών εργασιών σε τουριστικά έργα ή για τουριστικούς σκοπούς 8. Η διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και οι συναφείς με τη λειτουργία και ανάπτυξή τους υπηρεσίες όπως: 9. Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων και οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. 10. Οι παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. 11. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα. 12. Οι κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις). 13. Η μίσθωση, υπομίσθωση και υπεκμίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων. 14. Η εκμετάλλευση και διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων και παροχή υπηρεσιών καταλυμάτων διακοπών και καταλυμάτων σύντομης διαμονής. Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία δύναται: - Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. - Να συστήνει, ιδρύει ή/ και συμμετέχει και συνεργάζεται με υφιστάμενες ή μέλλουσες να ιδρυθούν εταιρείες ή επιχειρήσεις και εν γένει έτερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. - Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, επιχειρήσεις, κοινοπραξίες και εν γένει έτερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. - Να συνεργάζεται με οίκους του εξωτερικού καθώς και με ημεδαπές εταιρείες για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.


Δραστηριότητες Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΙΟΣ
  T.K:
  Τηλέφωνο:
Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση