ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

ΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΤΙΟΣ, ΠΥΤΙΟΣ, 82300

ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


ΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΤΙΟΣ, ΠΥΤΙΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α.Φ.Μ. 124614622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155327659000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-06-2020
Κατάσταση ΕΝΕΡΓΗ

Σκοπός Επιχείρησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ)-ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ,ΑΧΡΗΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ , ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ -ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ , ΜΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ -ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΓΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ &ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ.


Δραστηριότητες Επιχείρησης

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71.12.15 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) Κύρια
38.11.1 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Δευτερεύουσα
38.11.2 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Δευτερεύουσα
38.11.3 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων Δευτερεύουσα
38.11.4 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση Δευτερεύουσα
38.11.5 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων Δευτερεύουσα
38.12.1 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων Δευτερεύουσα
38.12.2 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων Δευτερεύουσα
38.12.30 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα Δευτερεύουσα
38.31.1 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών Δευτερεύουσα
38.32.1 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών Δευτερεύουσα
38.32.2 Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών Δευτερεύουσα
38.32.3 Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών Δευτερεύουσα
71.12.11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού Δευτερεύουσα
71.12.13 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα Δευτερεύουσα
71.12.14 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών Δευτερεύουσα
71.12.16 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα Δευτερεύουσα

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΤΙΟΣ
  Δήμος:
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ / ΧΙΟΥ
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΙΟΣ
  T.K:
  Κινητό:
Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση